KPN Het Mooiste Contactfonds

Vrijwilligers werving

Wij laten harten spreken
Concept

Hart to get

Al meer dan 15 jaar verbindt het KPN Mooiste Contact Fonds mensen met elkaar. Met het fonds ondersteunt KPN initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Middels deze campagne brengt Bubbles Creations de noodzaak weer onder de aandacht van de KPN medewerkers om zich als vrijwilliger aan te melden.

RELEVANTE PROJECTEN